apmanymas

apmanymas
apmãnymas sm. (1) apgalvojimas, apsvarstymas: Vis be apmãnymo kasinėjo Įpiltės kalną, senųjų vyrų nepakláusė Lnk. | refl. N. \ manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; sumanymas; užmanymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išmanymas — išmãnymas sm. (1) → išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manymas — mãnymas sm. (1) K → manyti: 1. LL92. 2. Didelis apie save manymas LL179. Bet tai yra klaidingas manymas, kuriam prieštarauja lietuvių kalbos faktai K.Būg. 3. LzP žr. sumanymas 1. 4. refl. → manyti 8 (refl.): Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numanymas — numãnymas sm. (1) → numanyti. 1. supratimas, pažinimas, mokėjimas, išmanymas: Lėlę padaryt ir reikia numãnymo Skr. Anieji par nenumanymą ir nežinojimą klausė rodos tėvo savo P. Iš ko skaitydami galite suprast numanymą mano BtPvE3,4. Statė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permanymas — sm. (1) KII310 → permanyti. 1. supratimas: Daug jų eita ir į vokišką pamokslą ir tampa įžegnoti, o tik neturi tikro permanymo LC1883,3. Dėl aiškesnio permanymo naujas atgimimas bei apteisinimas nuo kits kito atskirti MšK. | refl. Sut, S.Dauk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramanymas — pramãnymas sm. (1) → pramanyti. 1. išgalvotas, nesamas dalykas: Jo tvirtinimai – aiškiai suprantami pramanymai rš. Ir jiems regėjos kaipo pramanymas žodžiai jų, ir netikėjo joms BtLuk24,11. | refl.: Proletarinė kultūra nėra atsiradusi nežinia iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primanymas — primãnymas sm. (1) → primanyti 2; mokėjimas, sugebėjimas: Priduok mums ir išmintį, o akvatną primanymą ir tvirtą kantrybę brš. Primanymas mūsų Bt2PvK3,5. |refl.: Kartais betgi vieno mokslo ir prisimanymo neužtenka rš. Ir valgį gerai išvirti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumanymas — sumãnymas sm. (1) → sumanyti. 1. sugalvotas veiksmų, veikimo planas, užsimojimas, ketinimas: Vienas sumanymas lindo paskui kitą, bet visi netiko, buvo neišpildomi J.Bil. Bet svajonės greitai nyksta, o sumanymai nevyksta, jei nedirbama rimtai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmanymas — užmãnymas sm. (1) → užmanyti. 1. sumanymas, pasiūlymas: Jokūbas karštai ieškojo kelio savo užmanymams įvykinti Žem. Tu mano brolis, ir man baisu, kad nežūtum pildydamas tokį pavojingą užmanymą V.Piet. Tavo užmãnymas man nepatinka KII382. Tuodu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmanymas — įmãnymas sm. (1) → įmanyti. 1. supratimas, nusimanymas, sumanumas: Tu darai taip be jokio įmãnymo Skd. Ta dalis grumto arba daržo, kurioje jaunos augymės yra auginamos ir su įmanymu gudinamos ant išdavimo derlingų vaisių, turia būti laisva ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”